Visual Merchandising

Stärk er butikskommunikation och öka lönsamheten

Visual merchandising är en av de mest kostnadseffektiva strategierna för att öka försäljningen. Creadomi skapar både del och helhetslösningar utifrån butikens förutsättningar som förbättrar shoppingupplevelsen och ökar försäljningen. Hur kommunicerar du ditt företags identitet i butiken?

Vi erbjuder alltid kostnadsfria hembesök i Arboga, Västerås, Örebro och Västra Mälardalen.

Butikskommunikation

Ni ökar er försäljning genom att Creadomi stärker butikskoncept och ser till att den röda tråden följs från skyltfönster in till butikens olika försäljningszoner. Det handlar till stor del om optimering av varuytor, inspirerande och säljdrivande varuexponeringar, kampanjplanering, rätt vara på rätt plats, adekvat ljussättning, skyltteknik och ett tydligt kundvarv.
Offert lämnas på förfrågan

Butiksmiljö

Utifrån en kundströmsanalys erhåller ni data kring varma och kalla ytor i er butik samt förslag på butikslösningar som ökar er försäljning. Efteråt kan ni välja att utföra arbetet själva eller anlita Creadomi för uppdraget.
Offert lämnas på förfrågan

Skyltfönster

Ett skyltfönster är butikens viktigaste reklamplats och har 3 sekunder på sig att påkalla en potentiell kunds uppmärksamhet. Därav största vikt att varuexponering i skyltfönstret uppdateras och förnyas regelbundet för att vidbehålla ett intresse. Creadomi tar del av butikens koncept och eventuella planogram och utför kreativa varuexponeringar i skyltfönster inför kampanjer och events som lockar kunden in i butiken.
Pris från 1200 kr ex moms